Založení webináře a vypsání termínů

05. 04. 2016

Jste již zaregistrováni na portálu Viom.cz, ale není Vám úplně jasné, jak dál? V tom případě je tento článek určen právě Vám - projdeme si v něm krok za krokem, jak založit nový webinář, vypsat termín a přidělit do něj vstup dalším lidem.

Krok 1 - Vstup do Online kanceláře

Jak se zaregistrovat a získat tak zcela zdarma online kancelář a možnost přednášet po dobu 14 dní jsem si vysvětlili v předchozím článku.  Po dokončení registrace a přihlášení do své online kanceláře se zobrazí stránka s Nástěnkou:

Nástěnka je výchozí stránka Vaší online kanceláře - najdete zde:

 • Přednášky - seznam aktuálně dostupných webinářů
 • Kalendář - záznamy z kalendáře pro aktuální den
 • Poznámky - možnost umístění libovolné poznámky

Pro vytvoření webináře potřejeme přejít do sekce Přednášky - najdeme ji v levém menu pod růžovou ikonou.

Krok 2 - Vytvoření skupiny a webináře

Po vstupu do sekce Přednášky se vlevo zobrazí seznam skupin přednášek a vpravo pak seznam přednášek (= Vašich webinářů) v aktuálně zvolené skupině:

Skupiny slouží jako možnost k třídění přednášek podle různých zaměření.  Přednášky nelze mít volně mimo skupiny, proto nejprve vytvoříme skupinu, do které webinář - přednášku umístíme. Klikneme na tlačítko   + Vytvořit skupinu.

Zobrazí se jednoduchý formulář pro zadání názvu skupiny - zde můžete vyplnit cokoliv dle vlastního výběru, později je možné název změnit:

Po odeslání formuláře tlačítkem Přidat se nová skupina objeví v levém seznamu. Nyní v této nově vytvořené skupině můžeme vytvořit přednášku.

Klikneme na tlačítko + Vytvořit přednášku:

Zobrazí se formulář, v kterém zadáme následující údaje:

 • Název přednášky dle vlastního výběru - pod tímto názvem se bude přednáška zobrazovat v online kanceláři a na veřejném profilu.
 • Cena vstupenky - cena, za kterou bude webinář nabízen a účtován při využití platební brány Viom - tuto cenu lze upravit později i pro jednotlivé termíny.
 • Doba trvání - nastavení informačního charakteru, nemá vliv na spuštění nebo zastavení přednášky, toto nastavení se zobrazí například v nabídce přednášek na veřejném profilu.
 • Popis přednášky - popis přednášky zobrazovaný v nabídce na veřejném profilu

Vyplníme všechna pole a klikneme na tlačítko Přidat:

Po vytvoření se nová přednáška zobrazí v seznamu vpravo:

Krok 3 - Vytvoření termínu

Po vytvoření přednášky na ni klikneme v pravém seznamu. Zobrazí se nám detail přednášky - zde můžeme pomocí menu vpravo:

 • spravovat termíny přednášky - je možné nastavit přesné časy konání přednášky, nebo prostě vypsat jeden termín bez časového omezení
 • připravit pozvánky na svou přednášku a rozeslat je na kontakty v adresáři
 • zvolit soubory, které budou používány nebo sdíleny během přednášky
 • zobrazit detailní informace o nastavení přednášky

Pro vypsání nového termínu klikneme na řádek Termíny:

Menu detailu přednášky se přesune doleva a vpravo se zobrazí přehled termínů přednášky. Nový termín vytvoříme kliknutím na  + Přidat termín:

Zobrazí se formulář pro přidání nového termínu přednášky s následujícími poli:

 • Název přednášky - název, pod kterým bude termín přednášky zobrazován v online kanceláři na veřejném profilu
 • Datum a čas přednášení - datum a čas přednášky - toto pole není třeba vyplňovat, pokud v části Doba trvání zvolíte volbu "trvalá místnost"
 • Cena vstupenky - cena za kterou bude tento termín přednášky nabízem na veřejném profilu a účtován divákům / studentům v případě využití platební brány.
 • Doba trvání - pokud vyberete první volbu "trvalá místnost", není třeba vyplňovat datum a čas, naopak pokud chcete v nabídce u přednášky zobrazovat datum, čas a délku trvání, je potřeba tyto vyplnit. V obou případech bude přednáška je přístupná neustále.
 • Popis přednášky a zobrazení na veřejném profilu - v těchto polích můžete zadat bližší popis přednášky pro nabídku na veřejném profilu a také nastavit, zda se bude má v nabídce zobrazovat.

Po vyplnění formuláře klikneme na tlačítko Přidat pod formulářem:

Po vytvoření se nový termín zobrazí v seznamu vpravo.  Průběžně zde také můžeme sledovat údaj o naplněnosti termínu - horní limit je zde určen tarifem, který využíváte:

Vytvoření vstupenky na přednášku

Klikneme na termín v pravém seznamu a tento seznam se nám přesune doleva. Vpravo se nyní zobrazí menu pro nastavení nově vytvořeného termínu:

 • Informace - zobrazí informace o termínu
 • Vstupenky - zde můžeme vytvořit vstupenky pro diváky, kteří si účast pořídili jinou cestou než nákupem přes platební bránu nebo registraci opřes veřejný profil. Takto je možné vytvořit někomu vstupenku zdarma bez ohledu na nastavenou cenu termínu přednášky nebo přidělit vstupenku někomu kdo zaplatil například v hotovosti.
 • Přednášet - tímto tlačítkem předtete do přednáškové místnosti
 • Záznam - odkaz na záznam z přednášky

Klikneme na tlačítko Vstupenky:

Menu pro nastavení termínu se přesune doleva a vpravo se zobrazí přehled vstupenek na daný termín přednášky. Každá vstupenka představuje unikátního účastníka = diváka / studenta, který se může přednášky v daném termínu účastnit. Nelze proto vytvořit více vstupenek, než je limit daný používanám tarifem. Novou vstupenku přidáme kliknutím na tlačítko + Přidat vstupenku:

Zobrazí se formulář pro vytvoření vstupenky - obsahuje následující pole:

 • E-mailovu adresa - povinné pole - e-mail účastníka - na tuto adresu bude nově vytvoření vstupenka zaslána 
 • Jméno a příjmeni vlastníka - pod tímto jménem se bude zobrazovat během přednášky
 • Telefon - volitelné pole

Po vyplnění klikneme na tlačítko Přidat:

Nová vstupenka se objeví v seznamu vpravo. Pokud chceme zobrazit její detail, klikneme na řádek s e-mailovou adresou vlastníka:

Seznam vstupenek se přesune doleva a vpravo se zobrazí detailní informace o vstupence. Je zde umístěn také odkaz na vstup na přednášku, který je možné předat vlastníkovi i jinou cestou v případě, že mu ho nebylo možné doručit na zadaný e-mail. Jde o unikátní odkaz pro daného vlastníka vstupenky a měl by být proto sdělen pouze jemu, aby nedošlo ke zneužití vstupenky (tj. nedoporučujeme například tento odkaz vystavit veřejně na webové stránky, profil na sociální síti apod.):

Zahájení přednášky

Přejít do přednáškové místnosti je možné jednoduše přes odkaz u daného termínu na nástěnce v online kanceláři - tlačítko se šipkou zcela vpravo u termínu v bloku Přednášky:

Otevře se přednášková místnost  - přednášku je možné zahájit kliknutím na tlačítko Čeká se na zahájení v pravém hormím rohu - otevře se podmenu s tlačítkem Spustit, kterým se přednáška zahájí.

Jakmile je přednáška zahájena, začne být audio a video signál přednášejícího vysílán všem přítomným účastníkům přednášky:

Líbil se Vám článek? Nasdílejte ho s přáteli:

Přihlaste se na webinář Jak prezentovat od Radky Mužíkové