Metody online výuky a komunikace v rámci webináře

Metody prezentace a výuky v rámci webináře

Zde můžete najít články zabívající se tématy okolo samotného průběhu webináře. Chceme se zabývat problematikou různých metod komunikace a nabídnout rady, jak nejlépe sdílet informace a oslovit studenty/diváky v rámci Vašich webinářů.

Jak na prezentace

Úvodní článek k prezentaci v rámci online výuky. Přehled základních prvků prezentace.

Jak prezentovat - téma prezentace

Krok č. 1 - O čem chci mluvit. Co chci prezentovat. Co je tím mým tématem.

Jak prezentovat - cíl prezentace

Krok č. 2 - Proč chci prezentovat. Co chci ukázat. Co je mým cílem. K čemu chci dojít. Co chci způsobit.

Jak prezentovat - publikum

Krok č. 3 - Komu budu prezentovat? Kdo budou mí posluchači? Kdo se bude dívat?

Jak prezentovat - třídění informací

Krok č. 4 - Jak to řeknu? Jak to ukážu?

Přihlaste se na webinář Jak prezentovat od Radky Mužíkové

Nejoblíbenější články:

Jak prezentovat - téma prezentace

Krok č. 1 - O čem chci mluvit. Co chci prezentovat. Co je tím mým tématem.

Jak prezentovat - cíl prezentace

Krok č. 2 - Proč chci prezentovat. Co chci ukázat. Co je mým cílem. K čemu chci dojít. Co chci způsobit.

Jak na prezentace

Úvodní článek k prezentaci v rámci online výuky. Přehled základních prvků prezentace.